adfweb-vietnam-converter-hd67160-a1-anh-nghi-son.png

ADF web Vietnam, Đại lý ADF web Vietnam, Anh Nghi Sơn

ADFweb là một công ty năng động chuyên về công nghệ.
ADFweb chuyên phát triển và sản xuất các thiết bị điện tử như sau:
 Các cổng kết nối - Gateway giữa trường bus và / hoặc các giao thức khác nhau (CAN,
CANopen, , Zigbee, BACNet, 232/485/422 Serial, DeviceNet, DMX, Dali, EtherNet ,
EtherNet I/P, Enocean , KNX, GSM, HART, IEC 61850, IO-link, J1939, M-bus,
Modbus, MQTT, NMEA 2000/0183 , OPC UA, Profibus, Profinet, S7Comm, SNMP,
Wifi v.v.).
 Bảng điện tử I / O
 Thiết bị điện tử để đo lường và thu thập dữ liệu.
 Thiết bị điện tử tùy chỉnh, bao gồm trình điều khiển và phần mềm.
Sản phẩm của ADFweb có thể được sản xuất với tên thương hiệu ADFweb hoặc được tùy chỉnh
với tên của khách hàng.
Thiết bị ADFweb được bán trên khắp thế giới thông qua trực tuyến và thông qua các đại lý. Tại
thị trường Việt Nam – ANS – Anh Nghi Sơn là đại lý chính thức của chúng tôi.
Đối với ADFweb phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả - là ưu tiên hàng đầu.
Chúng tôi tự hào về việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật toàn diện – bao gồm lắp đặt sản phẩm

Xem thêm các sản phẩm ADFweb tại đây 

HD67120 Adapter – RS232.RS485 / Ethernet 10.100 ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Adapter ADFweb,
HD67056-B2-160 BACNet / M-bus - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF 
HD67056-B2-20 BACNet / M-bus - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF 
HD67056-B2-250 BACNet / M-bus - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF 
HD67056-B2-40 BACNet / M-bus - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF 
HD67056-B2-80 BACNet / M-bus - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF 
HD67056-MSTP-160 BACNet MSTP-PTP / M-bus - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF 
HD67056-MSTP-20 BACNet MSTP-PTP / M-bus - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF 
HD67056-MSTP-250 BACNet MSTP-PTP / M-bus - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF 
HD67056-MSTP-40 BACNet MSTP-PTP / M-bus - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF 
HD67056-MSTP-80 BACNet MSTP-PTP / M-bus - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF 
HD67170-IP-A1 BACnet Slave / SNMP Manager- Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF 
HD67170-MSTP-A1 BACnet Slave / SNMP Manager- Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF 
HD67170-MSTP-B2 BACnet Slave / SNMP Manager- Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF 
HD67170-PTP-A1 BACnet Slave / SNMP Manager- Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF 
HD67170-PTP-B2 BACnet Slave / SNMP Manager- Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF 
HD67042-A1 CAN / CANopen - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF 
HD67042-A3 CAN / CANopen - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF 
HD67042-A4 CAN / CANopen - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF 
HD67048 CAN / Ethernet - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF 
HD67048M CAN / Ethernet - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF 
HD67011 CAN / Modbus Master - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF 
HD67012 CAN / Modbus Slave - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF 
HD67155-A1 CAN / SNMP - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF 
HD67155-B2 CAN / SNMP - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF 
HD67171-A1 CAN / SNMP Manager- Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF 
HD67171-B2 CAN / SNMP Manager- Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF 
HD67117 CANopen - Repeater - Extender bus line ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67117-A3 CANopen - Repeater - Extender bus line ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67117-A4 CANopen - Repeater - Extender bus line ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67117M CANopen - Repeater - Extender bus line ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67117R CANopen - Repeater - Extender bus line ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67121 CANopen / CANopen - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67136 CANopen / DeviceNet - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67153-A1 CANopen / DeviceNet Master - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67153-A3 CANopen / DeviceNet Master - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67153-A4 CANopen / DeviceNet Master - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67134-A1 CANopen / DeviceNet Slave - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67001 CANopen / Modbus Master - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67002 CANopen / Modbus Slave - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67117F CANopen / Optic Fiber - Repeater - Extender bus line ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67117FS CANopen / Optic Fiber - Repeater - Extender bus line ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67117FSX CANopen / Optic Fiber - Repeater - Extender bus line ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67156-A1 CANopen / SNMP - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67156-B2 CANopen / SNMP - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67172-A1 CANopen / SNMP Manager - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67172-B2 CANopen / SNMP Manager - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF 
HD67151-A1 DeviceNet Master / Modbus Slave - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb,  Converter ADF, DeviceNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu DeviceNet 
HD67151-B2 DeviceNet Master / Modbus Slave - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb,  Converter ADF, DeviceNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu DeviceNet 
HD67152-A1 DeviceNet Master / Modbus TCP Slave - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb,  Converter ADF, DeviceNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu DeviceNet 
HD67152-B2 DeviceNet Master / Modbus TCP Slave - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb,  Converter ADF, DeviceNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu DeviceNet 
HD67160-A1 DeviceNet Master / SNMP - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb,  Converter ADF, DeviceNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu DeviceNet 
HD67160-B2 DeviceNet Master / SNMP - Converter ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb,  Converter ADF, DeviceNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu DeviceNet