Thiết bị tự động hóa, Anh Nghi Sơn

Position sensor, cảm biến vị trí, positioning laser, tia laser định vị vị trí,dùng tia laser định vị  vị trí  canh biên,  tia laser định vị lắp đăt, Linear Position sensor , Smart Linear Position Sensing Cylinder , Cảm biến vị trí, Cảm biến vị trí tuyến tính, cảm biến từ xilanh , Cảm biến đo hành trình piston xi lanh thủy lực , Web guide sensor- cảm biến canh biên,  edge sensor ,  position controller , cảm biến biên ,  bộ điều khiển vị trí , Digital linear scales , Thước thẳng , bộ giải mã xung tuyến tính , Position system ,Bộ định vị tuyến tính , cảm biến tuyến tính , thước quang , cảm biến dây rút , encoder dây rút , Draw Wire Sensor, Potentiometer, magnetostrictive linear position transducer, tilt sensor, inclinometer , Wire position transducer , wire potentiometer, positioner

Magnetic Sensor-  Cảm biến từ
Proximity sensor- cảm biến tiệm cận
inductive sensor cảm biến từ, cảm biến điện cảm
Photoelectric sensor - cảm biến quang điện
Capacitive sensor -  cảm biến điện dung
Untrasonic sensor - cảm biến siêu âm
dewpoint sensor- cảm biến điểm sương
humidity sensor - cảm biến độ ẩm
Inclination sensor - cảm biến độ nghiêng
Optical sensor - cảm biến quang
Pressure sensor - cảm biến áp suất
pressure switch - công tắt áp suất
Differential sensor/ switch - công tắc/ cảm biến chênh áp
Temperature  sensor/ switch - công tắc/ cảm biến nhiệt độ