bo-truyen-dong-banh-rang-goc-900-cho-thap-giai-nhiet-amarillo-gear-vietnam.png

Đại lý AMARILLO GEAR Vietnam,Bộ truyền động bánh răng góc 900 cho tháp giải nhiệt AMARILLO GEAR Vietnam

Bộ truyền động bánh răng góc 90 _“A” series dùng cho tháp giải nhiệt thương hiệu AMARILLO GEAR được thiết kế để thay thế trực tiếp cho bộ truyền động bánh răng của tháp giải nhiệt Marley. Vì không có sự khác biệt quá nhiều về kích thước lắp ráp, “A” series sẽ giúp việc thay thế trở nên dễ dàng hơn. Kiểu dáng của chân vỏ bánh răng đều đồng nhất, loại bỏ các chi phí sửa đổi hỗ trợ mua mới các ổ bánh răng đắt tiền. Đường kính trục đầu vào và rãnh then hoa là như nhau, vì vậy các khớp nối có sẵn và trục truyền động không cần phải thay thế. Tất cả các đầu nối cũng có thể dễ dàng lắp đặt. Tỷ lệ giảm trong khoảng + - 2% so với Marley, nhu cầu điều chỉnh cường độ quạt cũng được giảm thiểu

Các dòng sản phẩm hiện có :

No.

Amarillo Gear Sản phẩm

1

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A20_1750_2.71

2

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A20_1750_3.27

3

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A20_1750_3.78

4

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A20_1750_4.11

5

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A20_1750_4.89

6

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A22_1750_3.45

7

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A22_1750_4.10

8

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A22_1750_4.56

9

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A22_1750_5.11

10

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A22_1750_5.50

11

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A22_1750_6.12

12

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A22_1750_6.50

13

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A22_1750_7.33

14

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A27_1750_5.77

15

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A27_1750_7.71

16

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A27_1750_8.66

17

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A27_1750_9.83

18

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A32_1750_6.47

19

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A32_1750_7.89

20

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A32_1750_8.80

21

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A32_1750_10.16

22

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A32_1750_11.18

23

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A32_1750_12.93

24

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A34_1750_8.85

25

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A34_1750_10.28

26

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A34_1750_11.18

27

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A34_1750_13.00

28

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A36_1750_9.64

29

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A36_1750_10.83

30

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A36_1750_11.55

31

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A36_1750_12.98

32

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A36_1750_14.84

33

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A38_1750_11.44

34

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A38_1750_12.98

35

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A40_1750_9.64

36

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A40_1750_10.83

37

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A40_1750_11.55

38

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A40_1750_12.18

39

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A40_1750_12.98

40

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A40_1750_13.24

41

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A40_1750_13.81

42

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A40_1750_14.88

43

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A40_1750_15.84

44

Bộ truyền động bánh răng- Right angle gear drive_ “A” series drives model A40_1750_16.49

ANS là đại lý chính thức AMARILLO GEAR  Viet Nam cung cấp giải pháp đo lưu lượng, áp suất, hóa hơi Brooks Instrument tại Việt Nam